تزریقات و سرم تراپی

علاوه بر اعزام پزشک به محل کار و یا منزل ، شرکت به صورت گروهی یک سری خدمات پزشکی را ارائه میدهد. در این زمینه شرکت طلوع تصویر امید آماده عقد قرارداد با خانواده ها ، شرکت ها ، سازمان ها و ارگانها می باشد.