مشاغل موجود در مجموعه خانه امید

چندین موقعیت شغلی آزاد داریم.اکنون درخواست کنید.

پزشک ، پرستار ، فیزیوتراپ ، پیراپزشک ، کمک بهیار ، مراقب بیمار ، بازاریاب ، پرسنل فروش و . . .

استخدام

برای شاغل شدن و همکاری فرم ذیل را همین حالا پر کنید.

نکاتی قبل از ارسال

درخواست شما

کادر درمان ، مهندسان پزشکی و کسانی که در حوزه درمان فعالیت نموده اند و دارای تجربه در این زمینه می باشند می توانند از طریق فرم رو به رو درخواست خود را ثبت کنند.

درخواست در هیئت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس توانایی فرد ، مناسب ترین جایگاه شغلی برای ایشان در نظر گرفته می شود.

در این شرکت امکان ترقی و پیشرفت به شدت وجود دارد و از ایده ها و نظرات شما عزیزان استقبال می شود.

با ما را در این امر مهم یعنی درمان همراه باشید.

1 + 0 = ?

شروع یک همکاری

فرصت های شغلی

ایجاد اشتغال یکی از رسالت های مجموعه خانه امید است. ما را در این مهم همکاری نمایید.